telefonumówi się na wizytę
32 724-11-22

Inżynieria Lądowa


Budownictwo
Podstawowym produktem handlowym firmy są kruszywa budowlane i drogowe. Wytwarzane w szerokim zakresie frakcje i rodzaje stanowią doskonały materiał budowlany do:
 • podbudowy autostrad i wszelkich kategorii dróg
 • składniki nasypów drogowych i mostowych
 • podbudowa pod kostki brukowe i chodnikowe
 • podsypka w budownictwie drogowym i kolejowym
Bardzo dobre właściwości kruszyw oraz niska cena pozwala nam być bardzo konkurencyjnym na rynku kruszyw budowlanych i drogowych. Działalność prowadzimy na terenie całego kraju.

Oferujemy następujące frakcje:
 • niesort - frakcja 0-31,5 [mm]
 • mieszanka - frakcja 0-31,5 [mm]
 • mieszanka - frakcja 0-63 [mm]
 • kliniec - frakcja 4-16 [mm]
 • kliniec - frakcja 10-40 [mm]
 • tłuczeń - frakcja 40-80 [mm]
 • odsiewka - frakcja 0-10 [mm]
Wszystkie oferowane przez firmę ?TPK? produkty w zakresie kruszyw ekologicznych stanowią własną produkcję, opartą o technologię odzysku materiałów budowlanych.
Nasze produkty to atestowana jakość oraz dbałość o ekologię i środowisko Kruszywa mogą być stosowane :
 • przy budowie dróg i autostrad
 • przy utwardzaniu terenu pod budowy wielkopowierzchniowe
 • do stabilizacji i niwelacji gruntu
 • w obiektach inżynieryjnych (np. w wiaduktach, mostach)
 • przy budowie nasypów
 • do budowy wałów przeciwpowodziowy i umocnień wodnych
 • jako podbudowy i podsypki przy układaniu kostki brukowej, płytki chodnikowej
 • materiał wypełniający i podsypka przy układaniu rur
Rolnictwo
Dobrze rozdrobniony kamień dolomitowy stanowi doskonałe wapno nawozowe zawierające magnez. Jest to nawóz mineralny uzyskiwany z przemiału skały dolomitowej, który uzyskał pozytywną ocenę przydatności wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wapno zawiera: CaO+MgO 45%-50% w tym MgO 15%-20% i CaO 28%-31%, uziarnienie do0-2 mm. Wapno można stosować nie tylko w rolnictwie ale także w ogrodnictwie i szkółkach drzew owocowych i ozdobnych. Stosowanie nawozu daje wysokie plony zbóż, roślin okopowych i warzyw sięgające do 30%.
Wapno nawozowe spełnia funkcję:
 • odkwasza glebę
 • zwiększa plony
 • poprawia cechy jakościowe roślin
 • wnosi do gleby mikroelementy (bór, miedź, mangan, żelazo, molibden)
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie
 • można go stosować w różnych porach roku
Hutnictwo
Głównym odbiorcą kamienia dolomitowego jest przemysł hutniczy oraz chemiczny. Z uwagi na swój skład chemiczny, kamień dolomitowy ma szerokie zastosowanie w hutnictwie jako topnik i materiał ogniotrwały oraz w przemyśle chemicznym, gdzie jest stosowany jako dodatek przy produkcji nawozów mineralnych.
Zapewniamy odbiorcom kamieni o wymaganych parametrach i składzie chemicznym. Główne granulacje:
 • Kamień dolomitowy 0-2 [mm]
 • Kamień dolomitowy 10-40 [mm]
 • Kamień dolomitowy 40-80 [mm]

2013 © TPK Mariusz Sobczyk, Wzelkie prawa zastrzeżone. Projekt agencja planB  Agencja interaktywna PlanB